вторник, 16 ноември 2021 г.

Вълчицата


"Видях го буквално метри, преди да се сблъскам с него и застинах на място. 

За първи път ми се случваше да срещна вълк, обикновено надушваха хората от разстояние и се връщаха обратно, без дори да разбера.

петък, 12 ноември 2021 г.

Цената на успехаБеше толкова мъничка. 

Дребното й съсухрено телце изглеждаше леко, като перце, което всеки момент вятърът ще отнесе някъде, а бялата нощница, която й бяха намерили сестрите, й придаваше още по-измъчен, направо призрачен вид.