събота, 14 април 2012 г.

За блога, братя!!!


Блог
- Уебсайт, в който можеш да споделиш коментари или новини за определена тема - политика, култура, екология, социални проблеми, икономика, градска и суб-култура. Други служат като лични дневници.