петък, 9 ноември 2012 г.

Някъде там, зад маската!


Хората са толкова различни.

Различни лица, различни характери, дори различен цвят
на кожата - жълти, бели, черни, на точки, без точки... (Добре де, поувлякох се).