четвъртък, 31 юли 2014 г.

Опознай ближния, за да го обикнеш


Обожавам градския транспорт. 

Че това си рекордно постижение - къде другаде можеш да срещнеш двеста човека в помещение с диаметър двайсет квадрата. Изчислявам набързо и установявам, че се падаме по точно десетима на квадратен метър.